John van Velthoven
Jugendstil Smeedwerken

Putstraat 62
6121 LK Born

Foto galerij


De Jugendstilsmeedkunst heeft zich ontwikkeld eind negentiende en begin twintigste eeuw. Deze vorm van smeedkunst wordt getypeerd door bloemen, planten en dier motieven, en verbeeldt het leven. In bijvoorbeeld poorten en hekwerken wordt het begin (wortels) en de bloei (bloem) van het leven uitgebeeld. Deze smeedkunststijl is een van de mooiste vormen van de smeedkunst en wordt steeds zeldzamer.
De manier van smeden gebeurt op dezelfde ambachtelijke wijze als honderd jaar geleden , en wordt gestookt op vetkolen.
Zelfs het aambeeld dateert uit 1898.

Bloemen en planten vormen een belangrijke item binnen de Jugendstil. Ik heb een unieke collectie opgebouwd uit meer dan 40 verschillende Jugendstil bloemen en blaadjes.

Het traject dat ik samen met de klant bewandel, is als volgt.
Eerst neem ik met de klant tekeningen door, waaruit we een eigen ontwerp maken, bijvoorbeeld een poort.
Dan krijt ik die poort op ware grootte op de vloer van mijn smidse en kan de klant desgewenst nog wat aanpassingen doen.
Vervolgens ga ik aan de slag.

Halverwege het project laat ik de klant zelf ook een krul smeden, die ik in het smeedwerk verwerk.
Op de krul staan de initialen van de klant ingesmeed, waardoor de poort uniek wordt en verbondenheid met de klant krijgt.

Ik zal nooit twee keer dezelfde poort smeden, dit uit respect voor de klant.
Het is tenslotte zijn eigen unieke poort.

Na gedane arbeid samen met de klant: Limburgse vlaai en koffie.
John van Velthoven.


Voorbeelden Jugenstil smeedwerkbeweeg de cursor naar rechts of links voor meer voorbeelden
Klik hier om alle voorbeelden opnieuw te zien